Seth Numrich, Tony Shalhoub, Anthony Crivello, Danny Burstein Star in Broadway's Golden Boy